Fietsen

Stora Vargleden

Laxå, Örebro län

Categorieën

  • Fietsen

_Stora Vargleden saknar en del skyltar, leden skall märkas om. Ta med karta över leden eller ladda hem GPX-spåret och följ det. _

På Stora Vargledens början och slut cyklar ni växelvis på den gamla och nya landsvägen mellan Tived och Askersund. Leden går däremellan på grusvägar mot naturreservatet Fagertärn. Utmed Stora Vargleden finner ni flera platser där inlandsisen har skapat intressanta miljöer såsom grottorna vid Vargaklämman och Johannes Kammare. Se också en jättegryta och Fagertärn med de röda näckrosorna. Utsiktsplats och trevliga rastplatser finns utmed vägen. Stanna gärna och bada i någon av sjöarna leden passerar.

Gamla landsvägen

Ni börjar att cykla på den asfalterade landsvägen mot Askersund, efter en stund viker leden av på den gamla landsvägen som går parallellt med asfaltsvägen. Efter en bit på den gamla landsvägen cyklar ni över en fin stensatt bro, här befinner ni er i Tarmlångsdalen, en av de längsta och mest framträdande sprickdalarna i Tiveden. Sprickdalarna bildades under urtida rörelser i jordskorpan. När urberget kom upp i dagen började vatten tränga sig ner i sprickorna, som vittrade och nöttes till breda klyftor.

Bergatutterastenen

Den gamla landsvägen slingrar sig fram och korsar den nya asfaltsvägen på flera ställen. Längs med denna väg ligger Bergatutterastenen, ett flyttblock under vilket det bildats en liten grotta. Resande brukade kasta in en liten sten i grottöppningen för att på så sätt skydda sig från olyckor under den fortsatta färden.

Getaryggen

Efter att leden gått på den asfalterade landsvägen en bit svänger den av söderut på grusväg mot Bosjön. Norr om detta vägkors finns en av Tivedens finaste jättegrytor, följ grusvägen norrut ca 800 meter och sedan skyltar mot jättegrytan.

Längs med Bosjön ligger naturreservatet Getaryggen. På denna rullstensås växer många fina vårblommor. Strax söder om reservatet finns en fin badplats, här startar också kanotleden där man kan paddla genom ett sjösystem ända till Unden.

Läppapuss, Vargaklämman & Johannes Kammare

Leden går vidare på grusvägar omgiven av skog. Ni passerar den lilla mosstärnen Läppapuss, naturen runt tärnen är mycket vacker med mäktiga klippblock, lavar och mossor. Ungefär 500 m efter Läppapuss passerar leden Vargaklämman, en grotta som bildats av höga klippor och sprickor i berget. Förr jagades varg i Tiveden genom att driva in dem i grottor som denna. Följ grusvägen ca 1 km till och ni finner ännu en intressant grotta en bit in i skogen. Den kallas Johannes Kammare och hit sägs det att en Johannes skall ha tagit sin tillflykt när koleran härjade i Tiveden under mitten av 1930-talet.

Fagertärn

Här ”upptäcktes” de röda näckrosorna 1856. Den röda näckrosen är en mutation av den vita och är vårt lands största vilda blomma. Näckrosorna fridlystes 1905, den första fridlysningen i landet.

Det finns en fin vandringsslinga runt sjön. Näckrosorna brukar blomma i slutet på juni-juli.

Efter ett besök i naturreservatet går leden hemåt på grusvägar, ni passerar skog, sjöar och öppen mark med gårdar. Efter att ni cyklat över bron mellan två av sjöarna på kanotleden, Bosjön och Kvarnsjön, går leden tillbaka till Sannerud samma väg som den började.

In de buurt