Meer te doen

Rockebro, Naturreservat

Laxå, Örebro län

Categorieën

  • Natuurgebied

I naturreservatet Rockebro, mellan Laxå och Askersund, har inlandsisen skapat ett spännande och märkligt landskap med åsryggar, kullar och sänkor. Flera dödisgropar finns i området. Dessa uppkom då isblock bröts loss från den stora isen och bäddades in i grusavlagringar. När de senare smälte bildades stora gropar. Den största gropen är i dag en sjö – Gropsjön. Andra är vattenfyllda vissa tider av året.

Begränsad tillgänglighet

Just nu är det lite svårt att ta sig fram på stigen i reservatet på grund av många nedfallna träd.

Många spännande växter

Rockebrokärret, väster om åsryggen, är en av Närkes klassiska växtlokaler. Det är bland annat känt för en del sällsynta växter som normalt har västlig utbredning, bland annat myrlilja, klockljung och bäcknate, men också nordliga arter som dytåg. Dessutom kan du hitta hela fyra arter av de insektsätande bläddrorna samt flera orkidéarter i kärret. På fastmarken i området finns en grandominerad barrblandskog. Skogen är ganska rik på örter, och här finns bland annat blåsippa och kärrviol. Längst i söder sticker en åsrygg med tallhed ut som en udde i Östra Laxsjön. Bland stenarna i sjön växer notblomster och löktåg.

Här trivs större vattensalamander

I några vattensamlingar i reservatet lever den större vattensalamandern. Den vistas större delen av året på land men är beroende av vatten för sin fortplantning. Vintern tillbringar salamandern i håligheter i marken eller i murket trä. Större vattensalamander minskar i Sverige, men den gynnas av en miljö som Rockebro med ett vattenlandskap sammanbundet av äldre skog. Mellan åsgroparna finns ett dräneringssystem, dels ytligt med tillfälliga bäckar, dels underjordiskt med tillfälliga källflöden. Variationen i vattenstånd gör att åsgroparna hålls fria från träd.

Rockebro källa

I området finns också Rockebro offerkälla. Bruket att offra i källor går mycket långt tillbaka i tiden. Källan ansågs ha en undergörande kraft, och till detta bidrog antagligen vattnets rödskimrande färg. Källan får sitt tillflöde via grundvatten från kärret norr om landsvägen. Den röda färgen kommer från kärrets järnutfällningar, järnockra. Namnet Rockebro kommer just från ”ockra” eller ”rodhka”. Vid källan har flera vägar strålat samman. Många på resande fot har stannat till och offrat en slant för god hälsa och färd. Källan restaurerades 1980, då den grävdes ut och fodrades med sandsten. Nästan 9 000 mynt hittades, varav de äldsta var från 1720. Många av mynten var moderna, vilket visar att källan fortfarande är i flitigt bruk.

Teckentolkad information

Feiten

Kommun: Laxå

Bildat år: 1974

Areal: 30 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240070 Rockebro

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240070 Rockebro (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Routebeschrijving

Reservatet ligger längs vägen mellan Askersund och Laxå. Parkering finns vid Östra Laxsjön.

Regelingen

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada kärr, fastmark eller strömrännor
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • köra motorfordon
  • parkera annat än på särskilt anvisad plats
  • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn
  • förtöja båt mer än ett dygn
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

In de buurt