Wandelen

Ramundeboda - Gråmon, Bergslagsleden etapp 15 och Munkastigen etapp 4

21.0 km

Etapp 15 är en del av pilgrimsleden Munkastigen – här vandrar du i munkarnas fotspår på rullstensåsen Kråksjöåsen, den väg de under medeltiden använde för att ta sig till Olshammar. På ena sidan åsen ligger Närke och på den andra Västergötland. Vid Altarstenen sägs det att munkarna stannade till för att ta rast och hålla andakt. Vid Grytsjön finns flera ställen där du kan stanna för att bada. Vid vackra Kråksjön finns etappens rastplats med vindskydd, eldstad och toalett. Även Gråmon har ett vindskydd med eldstad och toalett.

RAMUNDEBODA - GRÅMON

Etapp 15 startar vid bruset av Europaväg 20. Ramundeboda ligger vid den gamla vägen över Tiveden, på gränsen mellan svearnas och götarnas rike. Här gick förr den gamla Eriksgatan fram, som är den färd som den nyvalde kungen under äldre tider företog genom centrala Sverige för att ta emot hyllningar från de olika landskapen. "Tivägen" omnämns första gången då den norske kungen, senare Olof den helige, färdades här på sin flykt från Norge år 1028. Idag går det dagligen bussturer till Laxå och under sommaren finns här en kaffeservering. Under vandringssäsong finns det dessutom möjlighet till övernattning i Ramundeboda sockenstuga.

I slutet av 1400-talet anlades det vid Ramundebodas ödemarker ett kloster av Sankt Antoni-orden. I klostret fick sjuka vård och resande härbärge och vila. Munkarna, som kallade sig Tivedsbröderna, höll kontakt med klostren i Vadstena och Alvastra vid östra kanten av Vättern, genom att vandra genom Tiveden till Olshammar. Därifrån färdades de sedan sjövägen till Östgötaklostren. Stigen som de vandrade kallades Munkastigen. Vi vet att Bergslagsleden följer munkarnas gamla väg 3 km längs rullstensåsen Kråksjöåsen, men hela stigens sträckning känner man inte till. Ramundeboda kloster upphörde omkring 1530, då reformationen medförde att klostren drogs in till staten. Klostrets härbärge ersattes så småningom av Bodarne krog, som under många år var ett av de mest välkända och största gästgiverierna i landet. Här inrättades den svenska landsbygdens första postkontor år 1636. Gästgivaregården var i bruk till 1865, då husen revs och verksamheten flyttades till Laxå. Dessa ruiner är idag allt som finns kvar av klostret, som aldrig var särskilt stort. Klostrets bevarade källarvalv var troligen en del av en källarvåning i en byggnad uppförd i tegel och sten och med glasfönster. Möjligen var detta klostrets huvudbyggnad. Klosterkapellet användes under en tid efter nedläggningen som kapell för ortsbefolkningen, men förföll efter hand.

FÄRSKVATTEN

Vatten finns vid etappstart där det finns intill serveringen. Färskvatten finns även vid Sjömon.

Etappmål RAMUNDEBODA

Ramundeboda ligger intill E 20, fyra kilometer söder omLaxå. Badmöjlighet finns i Borasjön. Parkering. Intressant och restaurerad klosterruin. Möjlighet till övernattning i anslutning till Ramundeboda sockenstuga under vandrarsäsongen. Dagens lunch, kaffeservering, våfflor och hembakat bröd. Färskvatten intill serveringen. Information: info@sockenstugan.se eller www.cafesockenstugan.se, tel 076-110 76 33.

Etappmål GRÅMON

Etappmålet Gråmon ligger avskilt från bebyggelse. Här finns vindskydd, eldstad och torrtoalett. När munkarna nådde Gråmon var de halvvägs på sin två dagars långa vandring från Ramundeboda till Olshammar. Enligt sägnen utgör den ruin som finns på platsen grunden till ett härbärge. Om sägnen är sann övernattade munkarna på denna plats i slutet av 1400- och början av 1500-talet.

Onderweg