Meer te doen

Igelbäckens masugn

Askersund, Örebro län

Categorieën

  • Te doen
  • Cultuur

Igelbäckens masugn är en av länets få bevarade hyttanläggningar. Den byggdes 1826 för att ersätta en äldre mulltimmerhytta. Hyttan var i drift fram till 1923.

Bergsbruket har präglat Örebro läns utveckling från 1100-talet fram till 1970-talet, även i den södra delen av länet. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor. Idag finns endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade.

In de buurt