Wandelen

Gruvrundan

4.8 km

Gruvrundan på Bölet tar dig tillbaka till forna tiders

gruvbrytning. Här påbörjades malmbrytningen redan på

1600-talet och fortsatte ända fram till 1946. Denna blåa

vandringsled är 2,8km lång och mycket lätt att gå. Men

var försiktig, i området finns många vattenfyllda gruvhål.

Bruksherren Anton von Boij och hans far Anders skapade under

1600-talet ett omfattande brukskomplex i Tiveden, här ingick bland

annat Bölets gruvor och Granviks masugn. Det var framför allt det

metalliska manganet som bröts i området. Manganmineralerna

användes ursprungligen vid glastillverkning men kom senare

under 1800-talet att användas i legeringar för framställning av

kvalitetsstål. I slutet av 1800-talet upphörde produktionen vid Bölet,

för att senare öppna upp under de båda världskrigen.

Gruvfältet är ca 1 km långt och ca 300 meter brett och inom

detta område finns en ansenlig mängd gruvhål, närmare bestämt

76 större hål, tillhörande 47 olika namngivna gruvor. Däribland

”Enebuskahålet”, ”Frestaren”, ”Försöket” och ”Hästrumphålet”. Den

mest betydelsefulla gruvan var Vretgruvan, som var i drift fram till

  1. Det är också här vår led startar och slutar.

Idag har naturen tagit över området igen, men här kan du verkligen

se spår av forna tiders slit. Stanna upp och skänk en tanke till alla

de gruvarbetare som lade grunden till Sveriges välstånd.

Onderweg